Title:
Шапка от плъстена вълна ПРОДАДЕНО

45,00 BGN

Авторска шапка от плъстена вълна. Поради спецификата на изработване, шапката се предлага в единствен екземпляр.

Категория: 
-+

Вълна. Техника плъстене. Ръчно багрена. Изработването на изделия от нетъкан текстил „плъсти“ е традиционен български занаят, чийто корени могат да бъдат открити в далечното минало. Най-ранното сведение за плъстени изделия в старобългарските писмени паметници се отнася към Х – ХІ в.

Обиколка 62см.