Заглавие:
Дамска чанта "Четири елемента"

75,00 BGN

Авторска чанта от плъстена вълна, с хастар. Поради спецификата на изработване, чантата се предлага в единствен екземпляр.

Категория: 
-+

Вълна. Техника плъстене. Ръчно багрена. Изработването на изделия от нетъкан текстил „плъсти“ е традиционен български занаят, чийто корени могат да бъдат открити в далечното минало. Най-ранното сведение за плъстени изделия в старобългарските писмени паметници се отнася към Х – ХІ в

30/20 см.